Kategorier
Viktig info

Startavgifter

Nu är mejl utskickat till föreningarnas mejladress med betalningsanvisningar för startavgifter. 

Sista betalningsdag är 14 juni. 

Om 25 dagar öppnar vi dörrarna till SM i fältskytte! 

Vi funktionärer hälsar alla tävlande välkomna!