Visit Orsa!

Livet är inte bara skytte! (enligt obekräftade källor)

När du inte skjuter, snackar skytte eller planerar för kommande skytte – ta en stund att se dig omkring i och runt Orsa!

Historia

Vi börjar med en kort historielektion – en sammanfattning. För de som vill veta mer kan man besöka t.ex. http://www.visitorsa.se där uppgifterna i denna sammanfattning kommer från. Även Wikipedia kan vara till hjälp: https://sv.wikipedia.org/wiki/Orsa

Orsas historia började med ett meteoritnedslag för 365 miljoner år sedan. Nedslaget bildade en av Europas största kratrar, idag mest känd som Siljansringen omfattandes bl.a. Siljan och Orsasjön.

Vi hoppar fram 364.994.000 år till stenåldern varifrån de första lämningarna efter människor i Orsa kan spåras. Vid Oreälvens strand i Skattungbyn finns t.ex. en 6000 år gammal boplats.

Ytterligare 4200 år framåt i tiden landar oss i vad Orsa är mest känt för historiskt, tillverkningen av slipstenar.

Orsa kommunvapen med de tre slipstenarna (Wikidata)

I början av 1800-talet var en tredjedel av Orsas vuxna befolkning sysselsatta med att forma slipstenar och andra föremål ur den vresiga Orsasandstenen.

Under perioden mellan 1600 och 1900 växer fäbodväsendet snabbt och ett stort antal fäbodar byggdes upp på ett avstånd på mellan 5 och 30 kilometer från tätorten.

En milstolpe i Orsas historia är när järnvägen (Inlandsbanan) kom till byn i slutet av 1800-talet. Med järnvägen kom det snabbt affärer och annan service i form av banker, post, mm. Idag är järnvägstrafiken mycket blygsam men en aktiv järnvägsförening kör turist- och chartertrafik med gamla charmiga tåg.

I nutid har vi en minskande sysselsättning inom industri och skogsbruk. Den ersätts mer och mer med en snabbt växande besöksnäring och en ökande servicesektor. Siljansbygdens största besöksnäringsföretag Grönklittsgruppen (Orsa Grönklitt) har närmast gynnats av låg-konjunkturen. Den ökande besöksnäringen ger uppgång i flera andra branscher, till exempel bygg- och mark, transport, konsulttjänster, handel och service.

En upprustning av centrum har skett och nya bostadsområden växer fram i attraktiva lägen nära vattnet, med både lägenheter och villatomter. Antalet evenemang växer snabbt, till glädje för ortsbor och besökare.

Gatumusikantfestivalen Orsayran är fortfarande flaggskeppet, men har fått sällskap av många fler evenemang, till exempel Orsa Dragfest, Gammeldags marknad, Vinterfest, Allsång på Ångbåtsudden med Kalle Moraeus & gäster.

PS.

Det finns en annan sak som Orsa är känt för – kanske t.o.m. mer än slipstenstillverkningen…

Jonas Axel Gifting Jonsson, 1856-1934 i Ore socken.
Gifting var en svensk korpral vid Dalregementet.

Den 13 september 1894 var Orsa Kompani vid Dalregementet på väg hem efter avslutat regementsmöte. Inkvartering skulle ske nära Komtillmåtta krog i Gagnef. Innan kaptenen Sven Axel Bjuggren (1851–1925) lämnade kompaniet för kvällen framhöll han vikten av kompaniets anseende:

“Alltså kommer vi nu överens om
att alla håller sig nyktra!”

Korpral Gifting talade då för mannarnas räkning:

“Kapten! Orsa kompani lovar
ingenting bestämt!”

Detta uttalande har blivit vida känt och samtidigt ibland missförstått. Missförståndet ligger i att en del tolkat uttalandet som att dalkarlarna var osäkra i sitt löfte, medan de i själva verket inte ville lova något de inte kunde eller ämnade hålla – samtidigt som de inte ville vara uppnosiga mot befälet.

Korpral Gifting
Foto: Uppgift saknas. Bilden hämtad från https://www.visitdalarna.se/boka/se-gora/1496242/orsastatyer/detaljer