Inbjudan

Viktiga datum i korthet:

  • 2022-04-11: Anmälan öppnar (via denna hemsida)
  • 2022-06-03: Anmälan stänger
  • 2022-06-08: Sista datum för betalning (föreningsvis)
  • 2022-06-20–27: Efteranmälan mot tilläggsavgift möjlig
  • 2022-07-07–10: Tävlingsdagarna!

Tävlingsprogram

Torsdag 7 juliBC JunC Vet Ä
Fredag 8 juliRC DamC Vet Y
Lördag 9 juliC
Söndag 10 juliA
OBS! Endast en C-start på fredag 8 juli!

Anmälan och avgifter

Anmälan är öppen 11 april till 3 juni.
Anmälan görs via webbformulär på denna hemsida.
Anvisningar för föreningsvis betalning och laganmälan går ut till respektive skytts förening efter anmälningstidens slut. Betalning senast 8 juni.
Inbetald avgift återbetalas ej. För allmänna villkor se separat fil längst ner på denna sida.

Individuell junior:0 kr
Individuell övriga:400 kr
Efteranmälan:50 kr tilläggsavgift/start
Lag, öppet (3 deltagare):300 kr
Lag, Dam, Jun, VetY, VetÄ (2 deltagare):200 kr
OBS! Endast föreningsvisa betalningar till BG 5797-5591 beaktas!

Efteranmälan

Efteranmälan är öppen 20 juni till 27 juni. Anvisningar för föreningsvis betalning och laganmälan går ut till respektive skytts förening efter anmälningstidens slut. Betalning senast 1 juli.

Ändringar

Skytt kan, när anmälan är öppen, själv ändra starttid via webbtjänsten på hemsidan. Under tävlingsdagar kan förening ändra starttid fram till två timmar före start. För lagstarter gäller att förening kan ändra lag fram till kl. 13.00 dagen före tävlingsdag.

Observera att ändringar, efter att anmälan stängt, kan endast göras via e-post till anmalan@dalakretsen.se eller på plats med anvisad blankett.

Starttider

Vid anmälan får skytt önska starttid, arrangören förbehåller sig rätten att justera anmälningarna så patruller fylls upp eller genomföra andra nödvändiga justeringar om behov finns.

Frågor och funderingar

Ställs företrädesvis via kontaktformuläret på denna hemsida.
Har vi missat att informera om något? Tipsa oss genom samma kontaktformulär!